vrijdag 29 januari 2016

Forex Trading - Moet u eraan mee doen?

Forex Trading - Moet u eraan mee doen?

In feite is Forex trading niets anders dan het stoppen van geld in een andere valuta. Zo kunt u daar rente op maken, of profiteren van het veranderen van de onderlinge wisselkoersen. U dient over een bepaald vermogen te beschikken om verantwoord in deze markt te stappen, maar zodra u dat gedaan heeft praten we uitsluitend over het werken met contant geld, dus geen aandelen, obligaties of andere waardepapieren. Al uw winsten en onvermijdelijke verliezen gaan dus over dit contante geld.

De handel in Forex gaat constant door en vindt plaats op meerdere markten in verschillende tijdzones. Als de markt in de ene tijdzone sluit dan gaat deze in een andere weer open. En wat gebeurt in de ene markt heeft direct gevolgen voor de andere markten in de wereld. De verschillen in handel en koersen zullen minimaal zijn. Zou dat niet zo zijn, dan was er een vorm van arbitrage mogelijk en ook die zou er wel voor zorgen dat eventuele verschillen zeer snel verdwenen zouden zijn.

Er is sprake van een forex markt als er twee landen bij de handel betrokken zijn die onderling goederen verhandelen waar betaling voor nodig is. Maar ook in de valuta zelf wordt gehandeld als beleggers denken dat de onderlinge koersverhoudingen zullen gaan wijzigen. Bijvoorbeeld als men verwacht dat de USdollar zal gaan stijgen ten opzichte van de Euro. Vaak zijn banken de initiatiefnemers bij deze handel. En op deze manier gaan zeer grote bedragen van hand tot hand. Maar of u ook deel moet nemen aan deze handel? Als u al belegt in aandelen hebt u een duidelijke voorsprong en hebt u meer idee waar het over gaat.

Als we het over aandelen hebben dan hebben we het over het kopen van aandelen, dus een stukje eigendom in een bedrijf. U kijkt wat dat bedrijf doet, en hoopt dat men het goed doet en dat zich dat gaat vertalen in een hogere koers. In de FOREX markt is niet direct sprake van aankoop maar hoopt u te verdienen door het optreden van koersverschillen tussen verschillende valuta. Om de werking van de markt in de vingers te krijgen dient u een tijdje te oefenen met één van de vele simulatiespellen die op internet te krijgen zijn. Deze worden vaak gratis ter beschikking gesteld door brokers, uiteraard in de hoop dat u later zaken met hen gaat doen.

U logt in een maakt een account aan. Meestal moet u er nog wat informatie aan toevoegen over uw interesses en wat u denkt te gaan doen. Het spel geeft u de mogelijkheid om aan- en verkooptransacties te doen in verschillende valuta. U ziet nu zelf wat de effecten van gebeurtenissen op de markten zijn, en hoe u winsten en verliezen opbouwt. Alles in nepgeld uiteraard. U krijgt ook een gevoel voor welke kennis u nog mist en hoe u zich deze eigen kunt maken.

Als u als belegger deel uit wilt gaan maken van de wereld van de forex trading dan dient u een broker te zoeken of een gelijksoortig financieel instituut, bijvoorbeeld een bank. Besef dat u maar een heel klein beetje meedoet in vergelijking met de miljarden die overheden van de ene valuta naar de andere verhuizen. Maar dat wil niet zeggen dat u niet meedoet. Alleen uw invloed is uitermate beperkt. Via internet zijn vele aanbieders van dienstverlening in deze sector te vinden die helaas niet allemaal even betrouwbaar zijn. Vraag daarom altijd even informatie aan de lokale toezichthouders zoals de AFM in Nederland.